Leergangen

* ARBEIDSRECHT (februari t/m mei 2024)

De Leergang Arbeidsrecht is een must-have voor de arbeidsrecht-wizards zoals HR-managers, juridische bollebozen en topbazen. Dit programma doet een diepe duik in de wereld van arbeidsrelaties, van het eerste sollicitatiegesprek tot aan ontslagprocedures. Alles om jouw kennis en skills naar een next level te brengen!

 

PROGRAMMA

 

Deel 1: De soorten arbeidsovereenkomsten, het (personeels)handboek en de sollicitatiefase

donderdag 29 februari 2024 (09:30 tot 12:00 uur)

 • Wat zijn de rechten en plichten tijdens de sollicitatie?
 • Hoe worden arbeidsovereenkomsten aangegaan en schriftelijk vastgelegd?
 • Wat zijn de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, zoals bepaalde tijd, onbepaalde tijd, oproepcontracten, en min-max-contracten?
 • Instructiebevoegdheid werkgever: wat is de omvang en hoe wordt hier invulling aan gegeven?

 

Deel 2: Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst, privacy werknemer en de uitzendkracht

donderdag 28 maart 2024 (09:30 uur tot 12:00)

 • Het proeftijdbeding, concurrentie- en relatiebeding en boetebeding
 • Wat betekent het verbod van nevenwerkzaamheden en het eenzijdig wijzigingsbeding?
 • Welke rechten/verplichtingen zijn ten aanzien van de privacy van een werknemer?
 • Welke positie neemt de uitzendkracht in? Hoe werkt de driehoeksverhouding uitzendkracht/inlener/uitzendbureau?

 

Deel 3: Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

donderdag 18 april 2024 (09:30 uur tot 12:00 uur)

 • Hoe wordt omgegaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid op de werkvloer?
 • Wat zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer?
 • Hoe bouwt de werkgever een effectief re-integratiedossier op?
 • Hoe wordt een loonsanctie van het UWV voorkomen en/of welke bezwaren zijn tegen een loonsanctie in te brengen?
 • Wat zijn de rollen van de arbodienst, het UWV, en de werkgever/werknemer in dit proces?

 

Deel 4: Ontslagprocedures en beëindiging arbeidsovereenkomst

donderdag 23 mei 2024 (09:30 uur tot 12:00 uur)

 • Op welke gronden kan ontslag plaatsvinden?
 • Wanneer geldt ontslagbescherming?
 • Hoe verlopen de procedures bij het UWV of het Kantongerecht?
 • Welke ontslagvergoedingen en opzegtermijnen (kunnen) gelden?
 • Inhoud van een beëindigingsovereenkomst: wat is aan te bevelen en wat niet?

 

KOSTEN EN INSCHRIJVING

Wilt u deelnemen aan onze leergang? Hieronder treft u verschillende prijs opties aan voor het Cursus Aanbod:

 • Volledige cursus (4 delen): €1200,– .
 • Alleen 2 delen naar keuze: €650,– voor een blok van 2 delen.
 • Bij het volgen van losse delen zal een bedrag ter hoogte van €350,– verschuldigd zijn.

(Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW)

Voor inschrijving of meer informatie, stuur een e-mail naar INFO@KEIZERSGRACHTRAY.NL, met vermelding van “Aanmelding Leergang Arbeidsrecht”, uw contactgegevens en de gewenste delen waaraan uw wil deelnemen.

INSCHRIJVEN VOOR DEZE LEERGANG KAN TOT UITERLIJK 22 februari 2024!

 

 

* VASTGOED & HUUR (februari t/m juli 2024)

De Leergang Vastgoed en Huur biedt diepgaande kennis en praktische inzichten in vastgoed- en huurrecht voor professionals in de vastgoed- en huursector, zoals makelaars, juridische professionals en vastgoedbeheerders. De interactieve sessies bieden de mogelijkheid om te leren van experts in het veld en bieden volop ruimte voor discussie.

 

PROGRAMMA

Deel 1: Koop Onroerende Zaken, Datum: 27 februari 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Model koopovereenkomst (NVM-koopakte), Bijzondere bedingen, Bedenktijd + Vormerkung

Deel 2: Koop Onroerende Zaken, Datum: 19 maart 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Mededelingsplicht + onderzoek plicht, Verborgen gebreken / non-conformiteit, Aansprakelijkheid makelaar, Klachtplicht + verjaring

Deel 3: Huurrecht (Woning), Datum: 16 april 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Totstandkoming huurovereenkomst, Huurregime, ROZ-model + aanvullende bepalingen, Bepaalde tijd / onbepaalde tijd (duur)

Deel 4: Huurrecht (Woning), Datum: 21 mei 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Gebrekenregeling, Dringende werkzaamheden, Opzegging + beëindiging + ontruiming (gronden), Oplevering gehuurde

Deel 5: Huurrecht (Winkelruimte + Kantoorruimte), Datum: 18 juni 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Totstandkoming huurovereenkomst, Huurregime, Duur / looptijd, Huurovereenkomst 7:230a BW + ontruimingsbescherming

Deel 6: Huurrecht (Winkelruimte), Datum: 04 juli 2024
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Inhoud: Opzegging + beëindiging, Verhuis- en inrichtingskosten, Huurprijswijziging, Indeplaatsstelling, Vergoeding goodwill en ander voordeel

 

KOSTEN EN INSCHRIJVING

Wilt u deelnemen aan onze leergang? Hieronder treft u verschillende prijs opties aan voor het cursusaanbod:

 • Volledige cursus (6 delen): €1500,–.
 • Alleen Deel 1 en 2 (Koop onroerende zaken): €650,– voor enkel dit blok.
 • Alleen Deel 3, 4, 5, en 6 (Huurrecht): €1200,– voor deze 4 delen.
 • Individuele delen: €350,– per deel.

(Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW)

Als u zich wilt inschrijven voor de Leergang Vastgoed en Huur, stuur dan een e-mail naar info@keizersgrachtray.nl en vermeld “Aanmelding Leergang Vastgoed & Huur, uw contactgegevens en de gewenste onderdelen”.

 

INSCHRIJVEN VOOR DEZE LEERGANG KAN TOT UITERLIJK 22 februari 2024!