Contracten & aansprakelijkheid

Ervaren specialisten

Efficiënt

Daad- en slagkracht

Klantgericht

Contracten & aansprakelijkheid

Ons dagelijks leven als ondernemer en als particulier is gevuld met het aangaan van contracten en het naleven van afspraken. Zonder dat wij ons er bewust van zijn, zijn we iedere dag bezig met “handelen” en maken we iedere dag juridisch bindende afspraken. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Als ondernemer is het van belang om continu te controleren of de basis van de “handel” nog juist is. Zijn er goede algemene voorwaarden? Maakt u aan klanten goed duidelijk wat er al dan niet wordt geleverd? En wat doet u met klachten of aansprakelijkheid? En wat doet u met een niet betalende klant of een klant die zelfs failliet gaat?

Ook particulieren zullen op enig moment te maken hebben of krijgen met overeenkomsten. Te denken valt aan het sluiten van een koopovereenkomst voor een woning, het aangaan van een huurovereenkomst of het sluiten van lidmaatschappen.

Particulieren kunnen voor vraagstukken worden gesteld zoals het omgaan met aansprakelijkheid van de koper van uw woning, discussie met de verhuurder of een ondeugdelijk product dat geleverd werd.

De diensten waarmee wij u ondersteunen

het opstellen en screenen van overeenkomsten en algemene voorwaarden;

adviseren en/of procederen bij geschillen over de uitvoering of naleving van contracten;

adviseren en/of procederen bij geschillen over aansprakelijkheid van bedrijven, bestuurders, werknemers of derden;

het opstellen van een adequaat debiteurenbeleid;
incasso’s van vorderingen en zo nodig het voeren van (incasso)procedures;
het adviseren bij het vestigen/uitwinnen van zekerheidsrechten zoals hypotheek- en pandrecht of het (overeenkomen van) eigendomsvoorbehoud;
het adviseren en/of bijstaan van crediteuren of bestuurders in een faillissement;
het adviseren/procederen op het gebied van onroerend goed, zoals aangelegenheden m.b.t. de (ver)huur van woningen/bedrijfspanden, het opstellen van huurovereenkomsten et cetera.

Bel mij terug

Vul het formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Telefoon

+31(0)88 234 2000

Adres

Minderbroederssingel 52
6041 KK Roermond

Onze werkwijze in 4 stappen uitgelegd!

1. Maak een afspraak

Maak een afspraak door te bellen of maak gebruik van het contactformulier.

2. Vrijblijvend kosteloos gesprek

Tijdens een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek inventariseren we uw positie en maken een inschatting van uw hulpvraag, uw kansen en eventuele risico’s. De inhoud van een eerste gesprek is uiteraard afhankelijk van de aard van het probleem dat u ondervindt en de vraag die u voor ons heeft.

Wilt u advies hebben? Dan kunnen we in het eerste gesprek bekijken welke vragen u heeft. Heeft u te maken met een conflict of  een gerechtelijke procedure? Dan analyseren wij de goede kansen.

3. U ontvangt een offerte

Het eerste gesprek van een 1 uur is bij ons kantoor gratis. Daarna ontvangt u van ons een duidelijke offerte. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de urgentie, de mate van verlangde deskundigheid/ervaring en uw zaak. We stemmen dat graag persoonlijk met u af.

4. Wij gaan aan de slag

Offerte akkoord? Dan gaan wij direct voor u aan de slag!

Maak nu een vrijblijvende afspraak!

Heeft u te maken met een conflict of een gerechtelijke procedure? Dan bekijken we de kansen en risico’s en maken een juridische analyse van uw situatie.