Kennisbank

Het huurrecht in Nederland is voortdurend in beweging, en recente wetswijzigingen hebben belangrijke implicaties voor zowel huurders als verhuurders. Voor particuliere investeerders in vastgoed is het essentieel om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en hun fiscale gevolgen. Dit artikel biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in het huurrecht.

Recente wetswijzigingen in het Huurrecht

Maximale huurverhoging geliberaliseerde sector: Per 1 januari 2024 (tot 1 januari 2025) is de jaarlijkse huurverhoging in de geliberaliseerde sector (vrije sector) gemaximeerd op 5,5%. De maximale verhoging is gekoppeld aan de inflatie (of loonontwikkeling; laagste percentage telt) met een extra opslag van 1%. Dit betekent dat verhuurders hun huurprijs niet meer onbeperkt kunnen verhogen, wat huurders beschermt tegen buitensporige huurverhogingen. Voor particuliere investeerders betekent dit dat de huurinkomsten mogelijk minder snel zullen stijgen.

Invoering van een huurprijsbescherming voor middenhuur:

Er wordt met het wetsvoorstel betaalbare huur een nieuwe categorie middenhuur geïntroduceerd. Voor deze woningen geldt vanaf ingangsdatum van de nieuwe wet (wetsvoorstel ligt momenteel nog ter behandeling bij de Eerste Kamer) een maximale huurprijs gebaseerd op een puntenstelsel (het woningwaarderingsstelsel), vergelijkbaar met de sociale huur. Dit moet ervoor zorgen dat middeninkomens betaalbaar kunnen blijven wonen. Particuliere verhuurders zullen hierdoor mogelijk te maken krijgen met strengere regulering van huurprijzen in dit segment. Met de strengere regulering en huurprijsbescherming kan het risico op leegstand toenemen als de huurprijs minder aantrekkelijk wordt voor potentiële huurders. Leegstand kan leiden tot verlies van huurinkomsten en extra kosten voor onderhoud en gemeentelijke belastingen. Daarnaast blijven de fiscale aftrekposten voor leegstand beperkt, wat de belastingdruk kan verhogen.

Versterking van de Huurcommissie en handhaving gemeentes:

De Huurcommissie krijgt meer bevoegdheden om geschillen tussen huurders en verhuurders op te lossen, met snellere procedures. Daarnaast krijgen de gemeentes handhavende bevoegdheden met hogere boetes voor overtredingen. Dit verhoogt de druk op verhuurders om zich aan de regels te houden en zorgt voor een eerlijkere behandeling van huurders.

Conclusie

De recente wetswijzigingen in het huurrecht brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor particuliere investeerders in vastgoed. Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Het blijven volgen van de ontwikkelingen en het aanpassen van investeringsstrategieën is essentieel voor succes in de dynamische vastgoedmarkt.

Heeft u n.a.v. het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op via 088-2342000 of stuur een e-mail naar info@keizersgrachtray.nl. We maken graag tijd voor u vrij!