Kennisbank

Als een van uw medewerkers ziek is en niet kan werken, bent u als werkgever verplicht om gedurende 2 jaar (104 weken) het loon door te betalen. Maar wat kunt u doen als deze medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie? Niet bereikbaar is? Of niet komt opdagen bij de bedrijfsarts?

Re-integratie

Als een medewerker ziek is, moeten u en de zieke medewerker zich inspannen voor zijn re-integratie. Werkt de medewerker niet of onvoldoende mee? Dan wordt van u als werkgever verwacht dat u ingrijpt en de medewerker wijst op zijn verplichting om wél mee te werken. Haalt dit niets uit? Dan kunt u een loonsanctie opleggen. Afhankelijk van de situatie kan dit een loonopschorting of een loonstop zijn.

Tip: Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Want als uw medewerker ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, toetst het UWV ook of u zich als werkgever voldoende hebt ingespannen. Vindt het UWV dat u te weinig heeft gedaan, bijvoorbeeld omdat er aanleiding was om een loonsanctie op te leggen maar u dit heeft nagelaten? Dan kan het UWV u verplichten om nog maximaal een jaar het salaris van de medewerker door te betalen.

Loonopschorting

Een loonopschorting is mogelijk als uw medewerker zich niet houdt aan uw voorschriften en het daardoor niet mogelijk is om vast te stellen of de medewerker (nog) ziek is. Bijvoorbeeld omdat de medewerker niet bereikbaar is, niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt of weigert om de bedrijfsarts te informeren.

Een loonopschorting is een tijdelijke maatregel. Werkt de medewerker op een later moment alsnog mee? Dan moet u de loonbetaling weer opstarten en het achtergehouden salaris met terugwerkende kracht uitbetalen.

Loonstop

Een loonstop is mogelijk als de medewerker zijn ziekte opzettelijk zelf heeft veroorzaakt of als hij zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften. Weigert hij bijvoorbeeld passende arbeid of vertraagt hij de genezing? Of werkt hij niet mee aan het plan van aanpak? Dan kunt u het loon stopzetten. Anders dan bij een loonopschorting maakt de medewerker bij een loonstop helemaal geen aanspraak meer op het loon uit de periode van de loonstop. Dus ook niet met terugwerkende kracht.

Tip: Is er sprake van een situatie waarin u het loon mag stopzetten, dan kunt u er ook voor kiezen om – nadat u de medewerker daarvoor hebt gewaarschuwd – een loonopschorting toe te passen. Andersom mag niet!

Maar eerst: waarschuwen

Voordat u over kunt gaan op een loonopschorting of een loonstop, moet u de medewerker eerst waarschuwen. Doe dit bij voorkeur schriftelijk. Het is belangrijk dat u in deze waarschuwing aangeeft:

  • Wat u uiterlijk wanneer van de medewerker verwacht.
  • Welke sanctie u oplegt als hij daar niet aan voldoet.

Doe dit laatste zorgvuldig. In de praktijk halen werkgevers de verschillende loonsancties nog wel eens door elkaar haal. Maar uit rechtspraak blijkt dat de medewerker mag vertrouwen op uw mededeling.

Tip: Gaat u daadwerkelijk over op het opschorten of stopzetten van het loon, bevestig dit dan ook weer schriftelijk. Geef hierbij aan of het gaat om een opschorting of stopzetting van de loondoorbetaling en wat hiervan de grond is.

Contact met Keizersgracht Ray

Heeft u hier vragen over? Of wilt u dat wij in een concreet geval met u meekijken? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag!