Kennisbank

Is verrekening aan het einde van het dienstverband mogelijk en gelden daar regels voor?

Verrekening bij het einde van het dienstverband is zeer zeker mogelijk. De mogelijkheden tot verrekening voor een werkgever zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst zelfs ruimer dan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag een werkgever geldbedragen met de laatste loonbetaling of met de eindafrekening verrekenen als er sprake is van een opeisbare vordering. Het moet dus wel duidelijk zijn dat een werkgever daadwerkelijk een vordering op werknemer heeft en dat deze vordering opeisbaar is.

Een werkgever mag met de laatste loonbetaling nooit meer verrekenen dan dat deel van het loon dat niet onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit houdt in dat een werknemer in elk geval ongeveer 90% van de bijstandsnorm aan loon uitgekeerd moet krijgen.

In alle gevallen kan de verrekening door de werkgever met het loon van de werknemer niet verder gaan dan de toepasselijke beslagvrije voet voor deze werknemer. Hoe deze beslagvrije voet wordt bepaald, staat in art. 475d Rv ( Wetbvoek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Het respecteren van deze voet geldt dus zowel tijdens als bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de arbeidsovereenkomst volgt dat helder uit art. 7:632 lid 2 BW.

Of art. 7:632 lid 2 BW ook bij het einde van de arbeidsovereenkomst van toepassing is, of dat in een dergelijk geval moet worden teruggevallen op het algemene art. 6:135 sub a BW is nog steeds niet geheel duidelijk, maar ongeacht de toepasselijke grond geldt ook bij het einde van de arbeidsovereenkomst dat deze beslagvrije voet moet worden gerespecteerd.

Volgens het Hof Den Haag is art. 7:632 lid 2 BW ook bij het einde van het dienstverband van toepassing. In de literatuur wordt daarentegen overwegend het standpunt ingenomen dat in een dergelijk geval moet worden teruggevallen op art. 6:135 sub a BW.

Heeft u vragen hierover, of wenst u een concrete casus te bespreken? Neem dan zeker contact met ons op, we helpen u graag verder.