Kennisbank

In maart jl. is het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” aangenomen door de Eerste Kamer.
Deze wet zal op korte termijn in werking gaan treden. De exacte datum hiervan is nog niet bekend.
Het voorstel heeft als doel om schuldeisers betere bescherming te bieden tegen plotsklapse opheffing van B.V.’s en om misbruik van turboliquidaties te voorkomen.
Anderzijds is het voorstel bedoeld voor ondernemers om sneller en eenvoudiger tot een afwikkeling van hun bedrijf te komen en om een faillissement te vermijden.
Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in turboliquidaties toeneemt.

Een turboliquidatie is de ontbinding van een rechtspersoon die geen bezittingen/gelden/baten meer heeft.
Denk daarbij aan de opheffing van B.V.’s die geen activiteiten meer uitvoeren.
Er is slechts een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders en door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan.
Vervolgens maakt de ondernemer melding bij de Kamer van Koophandel en wordt de B.V. uitgeschreven van het handelsregister.

Het nieuwe wetsvoorstel over turboliquidaties geeft mogelijkheid aan ondernemers om hun bedrijf af te bouwen en oplopende schulden te voorkomen.
Een faillissement kan dan – via de route van de turboliquidatie – worden afgewend.
Het wetsvoorstel wil ervoor zorgen dat de route van turboliquidatie meer toegankelijk wordt voor ondernemers en dat anderzijds meer bescherming wordt geboden aan schuldeisers.

In het voorstel zijn maatregelen opgenomen die de turboliquidatie meer transparant maken.
Zo geldt een plicht voor bestuurders om stukken in het handelsregister te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen.
Tevens moet de ondernemer, schuldeisers in kennis stellen van het voornemen tot liquidatie.
Schuldeisers kunnen dan tijdig bezwaar maken, indien zij bijvoorbeeld vinden dat misbruik wordt gemaakt van deze route.
Denkbaar is dat schuldeisers een noodzaak zien om af te wikkelen volgens de waarborgen van een faillissement, waarbij de verdeling van baten en afwikkeling van schulden in handen ligt van een (door de rechtbank aangewezen) curator.

Het niet naleven van de deponeringsverplichting bij een voorgenomen turboliquidatie wordt strafbaar gesteld en bovendien riskeren bestuurders een bestuursverbod voor maximaal 5 jaar.

Mocht er behoefte zijn aan advisering over afwikkeling van B.V.’s of (turbo)liquidatie, bel of mail ons gerust!
Mail: info@keizersgrachtray.nl of bel naar nummer 088-234 2000.