Kennisbank

Wilt u ook up-to-date blijven op het gebied van wet- en regelgeving? Of uw eigen praktijkvoorbeelden aan onze juristen en advocaten voorleggen?
Vergeet dan niet in te schrijven voor onze volgende online kennissessie.

Donderdag 21 maart a.s. van 09.30 tot 10.30 uur

zal het team van Keizersgracht Ray u bijpraten over de ins & outs rondom:

• Totstandkoming van een overeenkomst
• Beëindiging van een overeenkomst

We zullen belangrijke onderwerpen behandelen zoals de wilsvertrouwensleer, de fase van aanbod en aanvaarding, en de pre-contractuele fase met betrekking tot de totstandkoming.
Ook begrippen als nakoming, opzegging, ontbinding, en wilsgebreken zullen aan de orde komen waarbij we ook het verschil tussen nietigheid en vernietiging zullen verduidelijken.
Deze sessie biedt waardevolle inzichten voor ondernemers en is een uitstekende gelegenheid om uw kennis bij te spijkeren en uw vragen te stellen.

U kunt zich hiervoor al aanmelden door een e-mail te sturen naar info@keizersgrachtray.nl.
Na aanmelding ontvangt u de link voor deelname aan de sessie.
Aanmelden kan tot en met dinsdag 19 maart a.s.
Daarnaast ontvangt u ook nog een persoonlijke uitnodiging per mail.