Kennisbank

De Keizersgracht Ray abonnementen bieden de mogelijkheid om onbeperkt (het aantal debiteuren maakt daarbij niet uit) een eerste betalingssommatie te laten verzenden aan uw debiteuren.
Deze vriendelijke doch dringende sommatie is uitermate effectief, zo is in de praktijk gebleken. In maar liefst 87% van de gevallen gaat de debiteur alsnog over tot betaling.
Zo nodig sturen we, binnen de pijlers van het abonnement, ook een uitgebreidere sommatiebrief waarin de pressie ietwat wordt opgevoerd in het geval op de 1e sommatie geen betaling heeft plaatsgevonden.
Vanaf het ZILVER abonnement bieden we de mogelijkheid om, in het geval na 2 brieven nog steeds betaling uitblijft, namens u een incassotelefoongesprek uit te voeren.

Wacht er niet te lang mee, tijd om schoon schip te maken!
U kunt heel eenvoudig uw aanvraag met de openstaande factuur en alle gegevens van de debiteur insturen naar incasso@keizersgrachtray en we gaan meteen voor u aan de slag!