Kennisbank

Bij bouw- en verbouwprojecten komt het regelmatig voor: meerwerk. Soms voorzien, soms onvoorzien. Maar vrijwel altijd brengt het kosten met zich mee. Als de opdrachtgever deze kosten zag aankomen, zal betaling van de factuur meestal geen problemen opleveren. Maar we zien ook regelmatig dat de opdrachtgever de kosten níet zag aankomen en dus ook niet wil betalen. Niet zelden met een bouwrechtelijk geschil tot gevolg.

In deze blog zullen we dieper ingaan op de spelregels rondom meerwerk: wat houdt meerwerk precies in? Hoe zit het met de waarschuwingsplicht van een aannemer, en tot hoever reikt deze plicht eigenlijk?

Wat is meerwerk?

Bij meerwerk gaat het om door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden, die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aannemingsovereenkomst of offerte. Denk hierbij aan toevoegingen of veranderingen aan het bouwproject, die tijdens de uitvoering ervan worden aangevraagd of noodzakelijk blijken te zijn.

Op grond van de wet heeft de aannemer recht op vergoeding van de extra kosten van het meerwerk, maar alleen als hij de opdrachtgever op tijd heeft gewaarschuwd voor deze extra kosten.

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer heeft namelijk een waarschuwingsplicht (zie artikel 7:755 BW). Dit betekent dat hij, zodra hij signaleert dat er sprake zal zijn van meerwerk, de opdrachtgever hierover moet informeren.

Op deze waarschuwingsplicht bestaat wel een belangrijke uitzondering: had de opdrachtgever zelf moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden? Dan is de aannemer niet verplicht de opdrachtgever te waarschuwen.

Tip voor de aannemer: ook in een dergelijk geval is het aan te raden om tóch te waarschuwen. Daarmee kunt u een bouwgeschil en de bijbehorende kosten voorkomen.

Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van de aannemer?

In de praktijk (en in de rechtspraak) is lange tijd onduidelijk geweest of de aannemer de opdrachtgever ook moest informeren over de omvang van de prijsverhoging (ook in het geval dat de opdrachtgever had moeten begrijpen dat er een prijsverhoging aan zou komen).

Medio 2022 heeft de Hoge Raad aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt. In deze uitspraak bepaalde de Hoge Raad namelijk dat de aannemer de opdrachtgever geen inzicht hoeft te geven in de omvang van de prijsverhoging of de (concreet) te verwachten meerkosten. Voldoende is dat de opdrachtgever zich bewust is van ‘een prijsverhoging’.

De Hoge Raad:

‘Het is aan de opdrachtgever om zich, nadat hij tijdig door de aannemer is gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging of indien hij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen, desgewenst te verstaan met de aannemer omtrent de omvang van de prijsverhoging en vervolgens te beslissen of hij de gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wil opdragen.’

Daarnaast bepaalde de Hoge Raad dat als er niet is gecommuniceerd over de omvang van de prijsverhoging, de aannemer op grond van de wet (artikel 7:752 BW) recht heeft op een redelijke prijs.

Meerwerk: tips voor aannemers

  • Beschrijf in de offerte of aannemingsovereenkomst zo nauwkeurig mogelijk welke werkzaamheden u gaat uitvoeren en tegen welke aanneemsom.
  • Wil de opdrachtgever iets anders of meer, en leidt dit tot hogere kosten? Geef dit dat dan zo snel mogelijk (schriftelijk) aan. Laat het ook weten als het werk hierdoor meer tijd in beslag zal nemen.
  • Geef de opdrachtgever de gelegenheid te beslissen of hij het meerwerk daadwerkelijk wil laten uitvoeren.
  • Heeft u de waarschuwing mondeling gegegeven en is de opdrachtgever ook mondeling akkoord gegaan? Vraag de opdrachtgever dan om dit schriftelijk bevestigen. Dit is niet verplicht, maar als u dit niet doet heeft u later mogelijk een bewijsprobleem.

Meerwerk: tips voor opdrachtgevers

  • Geef meerwerk (maar ook minderwerk) op tijd door, en maak het zo specifiek mogelijk.
  • Geeft de aannemer geen indicatie van de prijs? Vraag dit dat na of onderzoek zelf op wat voor bedrag u moet rekenen.
  • Controleer bij oplevering ook het meerwerk. Is alles naar wens opgeleverd?

Vragen?

Bent u opdrachtgever en twijfelt u of het in rekening gebrachte meerwerk wel terecht is? Of bent u aannemer en heeft u vragen over het in rekening brengen van meerwerk? Neem dan zeker contact met ons op, we helpen u graag verder.