Kennisbank

Om te voorkomen dat een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst met de bij de u opgedane kennis en ervaring voor de concurrent gaat werken of voor zichzelf begint, kunt u een concurrentiebeding met uw werknemers overeenkomen. In de praktijk krijgen we regelmatig vragen over dit onderwerp. Reden waarom we de 7 meestgestelde vragen van werkgevers voor u op een rijtje hebben gezet.

 1. Waar moet een concurrentiebeding aan voldoen?

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het is schriftelijk overeengekomen (en dus ook ondertekend door de medewerker).
 • De medewerker is meerderjarig.
 • Het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (maar zie vraag 2).
 1. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract, mag dat?

In principe is een concurrentiebeding alleen toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag u alleen een concurrentiebeding opnemen als u:

 • Daar ten aanzien van deze specifieke medewerker een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij hebt.
 • Dit belang in het beding zelf hebt benoemd én gemotiveerd.

Bij een zwaarwegend belang kunt u denken aan specifieke werkzaamheden of een specifieke functie, waarbij het voordeel voor u bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. Dit belang moet overigens niet alleen aanwezig zijn bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ook nog op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Let op: rechters toetsen de aanwezigheid van het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en de motivering daarvan doorgaans streng. Het is dus verstandig om u te laten adviseren voordat u een concurrentiebeding opneemt in een tijdelijk contract.

 1. Wat staat er in een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding worden normaal gesproken bepalingen opgenomen over:

 • De aard van de werkzaamheden (het soort werk, het soort functie of de branche).
 • De periode waarin de medewerker niet bij de concurrent of voor zichzelf mag gaan werken (minimaal een jaar is gebruikelijk).
 • Het geografische gebied waar die werkzaamheden verboden zijn (bijvoorbeeld binnen een straal van 25 kilometer van Roermond of in de provincie Limburg).
 • Alleen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang van u als werkgever heeft én de onderbouwing hiervan.
 1. Wanneer kan ik een medewerker aan een concurrentiebeding houden?

Begint uw ex-medewerker voor zichzelf of bij de concurrent? Dan kunt u, mits u aan de hierboven genoemde eisen voldoet, deze medewerker aan het beding houden.

Toch zijn er omstandigheden denkbaar waarin een beroep op het concurrentiebeding niet opgaat. Bijvoorbeeld als uw belang niet opweegt tegen het belang van uw ex-medewerker bij de nieuwe baan, het andere bedrijf niet echt als een concurrent is te beschouwen of als het beding zijn werking heeft verloren door een combinatie van opeenvolgende arbeidscontracten en ingrijpende functiewijzigingen (zonder dat u het concurrentiebeding opnieuw heeft vastgelegd; zie ook vraag 7).

 1. In de arbeidsovereenkomst is niets opgenomen, kan ik het beding ook opnemen in een VSO?

Ja, dat is mogelijk. Het concurrentiebeding moet dan nog wel steeds aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.

 1. Er solliciteert een kandidaat met een concurrentiebeding bij ons, wat nu?

Grote kans dat er wel eens een kandidaat bij u solliciteert met een (stevig) concurrentiebeding. In uw vacature(s) staat immers dat kandidaten moeten beschikken over relevante branche- en werkervaring. In zo’n geval verdient het aanbeveling om te kijken of er andere geschikte kandidaten zijn. Is dat niet het geval? Dan kunt u de kandidaat wellicht helpen om het concurrentiebeding bespreekbaar te maken met de oude werkgever. Wellicht kan het beding worden gematigd, omgezet in een relatiebeding of worden afgekocht?

 1. Zijn er nog andere tips?

Tot slot geven we u nog graag een aantal tips:

 • Het is verstandig om een boetebeding aan het concurrentiebeding te koppelen. De medewerker is u dan automatisch een boete verschuldigd op het moment dat hij of zij zich niet aan de afspraken houdt.
 • Ook een zogenaamd anti-ronselbeding kan geen kwaad. Dit betekent dat ex-medewerkers hun voormalige collega’s (werknemers of zzp’ers) niet mogen benaderen om ook uit dienst te treden.
 • Laat uw arbeidsovereenkomsten periodiek beoordelen. Een concurrentiebeding is namelijk niet onbeperkt houdbaar. Zo moet u bij een functiewijziging of een ingrijpende organisatiewijziging vaak opnieuw een concurrentiebeding overeenkomen.

Contact
Heeft u meer of andere vragen? Of wilt u dat wij in een concreet geval met u meekijken? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag!