Kennisbank

Met de zomer in aantocht is het niet alleen tijd voor vakantie, maar ook tijd om kort de balans op te maken voor mogelijke veranderingen. Graag bieden wij een overzicht van de meest relevante wijzigingen.


 1. Minimumuurloon stijgt

Vanaf 1 juli 2024 verandert het minimumuurloon. Voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt het € 13,68 per uur. Ook voor jongere werknemers zijn er aanpassingen:

 • 20 jaar: € 10,94
 • 19 jaar: € 8,21
 • 18 jaar: € 6,84
 • 17 jaar: € 5,40
 • 16 jaar: € 4,72
 • 15 jaar: € 4,10

 

 1. Schoolvakanties 2024 – tweede halfjaar

Houd rekening met de volgende vakantieperiodes bij het plannen van personeelsbezetting:

 • Zomervakantie 2024:
  • Noord: 20 juli t/m 1 september
  • Midden: 13 juli t/m 25 augustus
  • Zuid: 6 juli t/m 18 augustus
 • Herfstvakantie 2024:
  • Noord en Midden: 26 oktober t/m 3 november
  • Zuid: 19 oktober t/m 27 oktober
 • Kerstvakantie 2024/2025: Alle regio’s: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

 

 1. Vereenvoudiging verlofstelsel

Het verlofstelsel wordt overzichtelijker. Verschillende verlofregelingen zoals geboorteverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof worden gelijkgetrokken in termen van doelen, aanvraagtermijnen en opnameperioden. Verlof wordt geclusterd in drie soorten: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijke situaties. Deze wijziging is gepland voor 2024.

 

 1. Mobiliteit werknemers

Organisaties met 100 of meer werknemers moeten voortaan jaarlijks een rapportage indienen over woon-werk en zakelijke mobiliteit. Organisaties kunnen op vrijwillige basis al gegevens indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2024

 

 1. Certificeringsplicht voor Uitzendbureaus

Er komt een certificeringsplicht voor uitzendbureaus om de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten beter te beschermen. Deze wijziging wordt verwacht begin 2026.

 

 1. Gratis kinderopvang

Hoewel de kinderopvang vanaf 2025 vrijwel gratis zou worden, is dit plan uitgesteld tot 2027. Dit uitstel is nodig vanwege het personeelstekort en het tekort aan opvangplekken.

 

 1. Afschaffing Lage-Inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel wordt per 2025 afgeschaft vanwege de beperkte effectiviteit. Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt stapsgewijs per 2026 afgeschaft.

 

 1. Wet Bescherming Klokkenluiders

In februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders deels ingegaan. Het anoniem melden van misstanden is nog niet in werking getreden, maar wordt verwacht in de tweede helft van 2024.

 

Overige Belangrijke Wijzigingen

 • Onbelast verstrekken van ov-abonnementen: Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van het onbelast verstrekken van ov-abonnementen. Ingangsdatum nog niet bekend.
 • Verplichting toegang tot vertrouwenspersoon: Bedrijven met meer dan 10 werknemers dienen een vertrouwenspersoon aan te stellen. Ingangsdatum is nog niet bekend.
 • WW-premie en overwerk: De grens voor de hoge WW-premie bij overwerk wordt verlaagd naar 30 uur per week. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2025
 • Gelijke beloning van vrouwen en mannen: Nederland werkt aan een wetsvoorstel om te voldoen aan de nieuwe EU-richtlijn voor gelijke beloning.
 • Hervorming concurrentiebeding: Een wetsvoorstel moet het gebruik van het concurrentiebeding moderniseren.
 • Verduidelijking verschil werknemer en zzp’er: Een nieuwe wet moet duidelijkheid scheppen over wat ‘werken in dienst van’ betekent. De norm wordt nu vooral in de rechtspraak ingevuld. Beoogde ingangsdatum is 1 juli 2025.

 

Deze wetswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Keizersgracht Ray blijft deze ontwikkelingen goed volgen en we zullen bijtijds informeren zowel via onze nieuwsbrief de Rechtgezet als in de online/fysieke kennissessies. Volg ook zeker onze Linked-pagina voor actuele informatie. En bel ons gerust als u persoonlijk contact wil om uw vragen te stellen (tel 088-2342000 of mail naar info@keizersgrachtray.nl).