Kennisbank

Bij het kopen of aanbieden van een product of dienst komen algemene voorwaarden om de hoek kijken. Deze regels hebben betrekking op zaken als betalingen, garantie en aansprakelijkheid. Tijdens de laatste online kennisdeling van 29 juni jl. is de materie rondom algemene voorwaarden al uitvoerig aan de orde gekomen.
Deze sessie gemist? In dit artikel leggen we uit wat algemene voorwaarden precies zijn, wat u erin kunt regelen en wanneer ze van toepassing zijn.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die van toepassing zijn op de aankoop of verkoop van een product, of op het afnemen of leveren van een dienst. Ze staan ook wel bekend als ‘de kleine lettertjes’. Het gebruik van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar wel aan te raden. Zeker als u ondernemer bent. Ze kunnen u namelijk beschermen tegen risico’s en mogelijke problemen met klanten. U staat juridisch gezien sterker als u er een beroep op kunt doen. Het is daarom belangrijk dat u kunt aantonen dat u ze aan uw klant heeft gestuurd en dat uw klant ze heeft geaccepteerd.

Wat regelt u in algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden bevatten onder andere afspraken over betaling, reparaties, de garantietermijn en aansprakelijkheid. Ze regelen niets over zaken als de koopprijs. Dergelijke essentiële afspraken, ook wel kernbepalingen genoemd, mag u niet in algemene voorwaarden opnemen maar moet u duidelijk opnemen in het koopcontract. Bovendien is het niet toegestaan om oneerlijke afspraken (onredelijk bezwarende afspraken) op te nemen in de algemene voorwaarden. Deze zijn in de wet vastgelegd in de zogenoemde grijze lijst en zwarte lijst.

Wanneer zijn ze van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer is voldaan aan de informatieplicht: de wederpartij moet een redelijke mogelijkheid hebben gehad om ze te lezen voordat hij of zij overgaat tot de aankoop. Aan deze informatieplicht is voldaan wanneer ze voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. ‘Ter hand stellen’ betekent ook wel feitelijk overhandigen en kan op verschillende manieren, zowel online (elektronisch) als fysiek.

U kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld fysiek, op papier, aan uw wederpartij overhandigen met de offerte of overeenkomst. Dit kan ook online door ze mee te sturen per e-mail. En als een consument online iets bestelt, moet hij ze online kunnen lezen door ze te downloaden van de website of op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Tip: Zorg dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn door te voldoen aan uw informatieplicht. Stuur ze direct mee met het versturen van uw offerte of overeenkomst en vermeld ze op uw website.

Let op: de vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

Let goed op, want als uw algemene voorwaarden onredelijke afspraken bevatten of wanneer u uw wederpartij niet de kans heeft gegeven om ze te lezen, dan zijn ze vernietigbaar. Dit betekent dat ze nooit van toepassing zijn geweest en dus ongeldig zijn. U kunt er dan geen beroep op doen.

Wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Wanneer twee professionele partijen beide hun algemene voorwaarden hanteren, kan er discussie ontstaan over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit staat bekend als de ‘battle of forms’. Hier geldt de first shot-rule: de algemene voorwaarden van de partij die ze als eerste aanbiedt, zijn van toepassing. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen op deze hoofdregel. Zo kan een partij de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijzen in zijn of haar eigen algemene voorwaarden. Hierbij moet duidelijk worden vermeld welke voorwaarden worden afgewezen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over algemene voorwaarden of heeft u hulp nodig bij het opstellen ervan? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag!